Arjen & Lonneke

Arjen en Lonneke Boerhorst wonen aan de Hoornderweg op het eiland Texel, daar runnen zij Schapenboerderij De Hoge Kamp met ca. 300 schapen. In 2001 namen zij met veel enthousiasme het boerenbedrijf over van Arjen’s ouders.

natuur inclusieve boeren

Arjen & Lonneke zijn natuur inclusieve boeren. Ze schenken in hun werk veel aandacht aan de natuur, het landschap en de dieren. Met grote toewijding en met veel plezier doen ze op hun bedrijf aan weidevogelbeheer. Naast schapen zijn er kippen, geiten en konijnen aanwezig op Schapenboerderij De Hoge Kamp.

Het Oude Land van Texel

Het bedrijf ligt tussen Den Burg en Den Hoorn op het oude land van Texel. Het landschap met zijn karakteristieke tuinwallen en kolken is kenmerkend voor dit stukje van het eiland. Zoals men vroeger al deed, houdt de familie Boerhorst hier ook, met veel respect voor omgeving en dier, schapen op deze plek.

Geboren en getogen op Texel

Zowel Arjen als Lonneke zijn geboren en getogen op Texel. Na hun studie in Delft en Amsterdam keerden ze terug naar het eiland. Naast de schapenhouderij hebben ze een gemoedelijke, kleinschalige boerencamping en 2 vakantieverblijven. Zie: Verblijf op de Hoge Kamp Texel. Regelmatig staan er schapen in de schuur en kunt u de boer en boerin zien werken met de schapen.

Keurmerken

Schapenboerderij De Hoge Kamp is aangesloten bij het keurmerk Waddengoud en Echt Texels Produkt.

Gouden Lieuw

In 2019 heeft de Texelse Vereniging voor natuur- en landschapsbeheer De Lieuw de Gouden Lieuw uitgereikt aan Arjen Boerhorst voor zijn inzet voor de weidevogels en het landschap.

Gouden Lieuw 2019

“Arjen neemt veel maatregelen op zijn schapenbedrijf ten behoeve van de weidevogels en het Texelse Cultuurlandschap. Er broeden onder andere veel scholeksters, grutto’s en tureluurs.”

Weidevogelbeheer

“De maatregelen die Arjen in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer uitvoert zijn: legselbeheer, uitgestelde maaidatum, extensieve beweiding met schapen, uitstrooien ruige mest, greppelbeheer, hoog waterpeil, natuurvriendelijke oeverbeheer, tuinwalbeheer en kolkenbeheer”.

Arjen en Lonneke Boershorst 2022

Informatie & Bestellingen

Voor meer informatie en het plaatsen van een bestelling kunt u via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.